Swedac utökar kontroll

I sommar utökar Swedac kontrollen av sjömackar. Detta sedan enbart fyra av de 18 sjömackar som kontrollerades under 2018 uppfyllde kraven för att bli godkända.

Swedac