Standard arbete Hissar och Rulltrappor.

I dag har jag varit i Stockholm hos SiS på möte med kommittén TK211 som jag ingår i där vi jobbar för att förbättra och granska Europa standarder för Hissar och rulltrappor.
Detta är ett väldigt viktigt arbete för att möjliggöra den fria handeln inom EU, dessutom går tekniken framåt i en otrolig hastighet och standardisering bidrar även till ökad säkerhet och likabedömande vid besiktning för ”anmälda organ”