Färs odlas i stora tankar!

Det finns hur mycket lyckad forskning som helst om konstgjord mat, skulle ni vilja äta det ? En av många framstående forskare är Mark Post från Nederländerna som lyckats med att odla köttfärs på konstgjord väg.

Tanken är att det ska odlads i stora bioreaktorer och kommer då även vara betydligt billigare, och 1 bioreaktor kan förse 10 000 människor med kött.

Jag tror att vi kommer bli tvungna till detta i framtiden pga. klimat problemen samt överbefolkning. Dessa faktorer gör det extra viktigt att det satsas på forskning och teknik kring detta.

Fredrik Carlsson

#syntetisktkött #odlakött